Powołania

 486534 115507751925082 302289305 n

 

Z  N A S Z E J   P A R A F I I   W   J E J   K R Ó T K I E J   H I S T O R I I,
WYSZŁO JUŻ SZEŚCIU KAPŁANÓW I JEDNA SIOSTRA ZAKONNA.

ks. Krzysztof Bendkowski, na kapłana wyświęcony w 1989 r., dr teologii, kapłan diecezji sosnowieckiej, obecnie dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

ks. Mariusz Rogoń, na kapłana wyświęcony w 1997 r., obecnie pracuje we Włoszech

ks. Robert Tarasek, na kapłana wyświęcony w 2004 r.

ks. Daniel Tarasek, na kapłana wyświęcony w 2009 r., w diecezji sosnowieckiej

ks. Mateusz Ociepka, na kapłana wyświęcony w 2012 r.

ks. Andrzej Witek, na kapłana wyświęcony w 2012 r.

s. Luiza Chrobot ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia


W sposób szczególny o powołania modlimy się w każdy I czwartek miesiąca.

MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO BENDYKTA XVI W INTENCJI POWOŁAŃ

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowani Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata.

Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołanie kapłańskie
i do życia konsekrowanego.

Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii.
Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.