Pomoc bliźniemu

Na terenie naszej parafii znajdują się szczególne miejsca pomocy drugiemu, potrzebującemu człowiekowi.

Przy naszej parafi działa Punkt charytatywny Caritas.
W duchu chrześciajńskiej caritas, rodziny i osoby samotne mogą otrzymać pomoc żywnosciową, w ramach specjalnego programu pomocowego Caritas Polska - poprzez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. W ciągu roku organizowane są również zbiórki odzieży, produktów szkolnych oraz w okresie przedświątecznym produktów żywnościowych.

Doraźnie natomiast każdy biedny i potrzebujący może otrzymać posiłek codziennie, o godzinie 12.00.

 


 

Przy naszej parafii działa też duszpasterstwo głuchoniemych
Regionu Zawierciańskiego, które prowadzi ks. Michał Korzeniec.

Msza św. w języku migowym w każdą drugą niedzielę miesiąca
w Auli Parafialnej o godz. 9.30.

Serdecznie zapraszamy.

 

 


 

Stowarzyszenie "DAJ SZANSĘ" Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim - Niepełnosprawnym

http://www.dajszanse.home.pl/home/

 Swoją działalność statutową opiera na pracy społecznej swych członków. Celem działalności jest udzielanie wszelkiej pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym poprzez organizowanie różnych form wypoczynku: wycieczki, festyny oraz turnusy rehabilitacyjno-zdrowotne. W ramach członkostwa skupia dzieci i osoby niepełnosprawne ruchowo, umysłowo, autystyczne, z dziecięcym porażeniem mózgowym, z zespołem Downa, głuchonieme oraz z wadami wzroku.


 Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zawierciu


w ramach którego funkcjonuje:

Świetlica Środowiskowa dla dzieci,

Hostel Pomocy Społecznej,
dający schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie lub będącym w kryzysie

Ognisko Opiekuńczo-Wychowawcze