O Parafii

 Parafia pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Zawierciu


Kościół św. Brata Alberta w Zawierciu

Parafia św. Brata Alberta została erygowana przez Księdza Biskupa dra Stanisława Nowaka 20 maja 1987 r. Teren jej został wyłączony z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła. Pierwszym proboszczem i budowniczym kościoła był ks. Jan Władysław Koźmin. Całości prac, wieńczących budowę, a także nadanie sakralnego tonu wnętrzu i otoczeniu świątyni podjął się od 1996 r. ks. Jan Kazimierz Niziołek.

 

Zasięg terytorialny parafii:

miasto Zawiercie, dzielnice Miodowa, Dąbrowica, Przyjaźń,
ulice: Św. Brata Alberta, Bankowa, Bliska, Bzowska, Chemiczna, Chłodna, Daleka, Dąbrowica, Dębowa, Działkowców, Głogowa, Górnośląska, Graniczna, Hutnicza, Jagodowa, Jałowcowa, Kresowa, Księżycowa, Ładna, Marszałkowska (między wiaduktem a Górnośląską), Miła, Miodowa, Murarska, Nektarowa, Obrońców Poczty Gdańskiej, Osiedlowa, Piesza, Podkądzielowa, Pogorzelska, Porębska, Pszenna, Rolnicza (od Księżycowej), Rzemieślnicza, Sienna, Spadowa, Stary Las, Szczęśliwa, Szewska, Szklarska, Towarowa, Uskok, Widok, Willowa, Włókiennicza, Wojska Polskiego, Woskowa, Wypaliska, Zachodnia, Żabia, Żółwia, Żyły

Liczba mieszkańców: 2890

Odpust: św. Brata Alberta Chmielowskiego - 17 czerwca

Doba Eucharystyczna: 28 grudnia

Instytucje z pastoralna opieką naszej parafii:

Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Wojska Polskiego 55, tel. 32 672-19-61
Zespół Szkół Zawodowych im. H. Kołłątaja, ul. Miodowa 1, tel. 32 672-38-03, 32 672-40-02
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego, ul. Wojska Polskiego 55, tel. 32 672-29-27
Szpital Powiatowy, ul. Miodowa 14
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rzemielnicza 9, tel. 32 672-22-56

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim - Niepełnosprawnym "Daj Szansę", ul. Wojska Polskiego 22

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 48

W 1985 r. staraniem proboszcza macierzystej parafii ks. Piotra Miklasińskiego została zakupiona działka pod budowę kościoła, usytuowana między ulicami: Żabią a Obrońców Poczty Gdańskiej. Działkę tę poświęcił biskup S. Nowak 18 sierpnia 1985 r. W tym samym roku został utworzony tu wikariat terenowy, a jego duszpasterzem został ks. J.W. Koźmin, dotychczasowy wikariusz parafii św. App. Piotra i Pawła. Zamieszkał on na tym terenie w domu prywatnym przy ul. Górnośląskiej, przekazanym pod administrację wikariatu przez mieszkankę Warszawy p. I. Malczewską. W tym domu urządził salę katechetyczną, a liturgię zaczął odprawiać w kaplicy - baraku ustawionym na placu przyszłej budowy.

Projekt kościoła przygotował mgr inż. arch. Włodzimierz Domagała. Pozwolenie na budowę kościoła władze miejskie wydały 12 października 1987 r. Prace budowlane rozpoczęto w maju 1988 r. W tymże roku, 4 września biskup S. Nowak wmurował kamień węgielny w ścianę powstającej świątyni, zaś sam kościół już wybudowany został poświęcony przez tegoż arcybiskupa 17 czerwca 1992 r. W latach następnych położono marmurową posadzkę i zakupiono nowe ławki. W 1996 r. staraniem aktualnego proboszcza ks. Jana Niziołka wykonano parking przed kościołem i wybudowano zaplecze gospodarcze z garażami. W 1997 r. zakupiono dwa nowe konfesjonały i nowy dzwon – poświęcenia dokonał biskup Antoni Długosz 17 czerwca 1997 r. W tym samym roku wybudowano plebanię w stanie surowym. W roku następnym były prowadzone prace wykończeniowe w budynku plebanii, zakupiono także drugi dzwon. Poświęcenia nowej plebanii i dzwonu dokonał arcybiskup Stanisław Nowak 17 czerwca 1998 r.

Od początku 1999 r. prowadzono intensywne prace nad upiększeniem wnętrza kościoła wg projektu mgr inż. arch. Mariana Kruszyńskiego i mgr inż. arch. Jerzego Kopyciaka z Częstochowy. Wykonano ołtarz główny „Ecce Homo”, ołtarze boczne: Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Częstochowskiej, nowy ołtarz do odprawiania Mszy św., ambonkę, nowe tabernakulum, chrzcielnicę, zakupiono cztery żyrandole, zamontowano dwa witraże, nową radiofonię, a także ławki boczne. W wigilię wielkiego Jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa 10 października 1999 r. arcybiskup S. Nowak dokonał uroczystego poświęcenia kościoła.

Pomnik św. Brata Alberta 2poprW Jubileuszowym Roku 2000, jako wotum parafii, przed świątynią został wzniesiony pomnik z brązu św. Brata Alberta, autorstwa profesora Czesława Dźwigaja z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Poświęcenia pomnika dokonał arcybiskup Stanisław Nowak 17 czerwca 2000 r. W dalszej kolejności wymieniono wszystkie okna w kościele, wykonano parkan i schody wraz z otoczeniem pomnika św. Alberta.

całośc koscioł

 

W następnych latach parafia podjęła się wielkiej inwestycji, która ma procentować na wiele pokoleń. Kościół jako miejsce zetknięcia rzeczywistości ludzkiej z rzeczywistością Boską powinien do tej relacji odpowiednio nastrajać. Najlepszym do tego środkiem jest sztuka, która wznosi nasze myśli ku niebu. Dlatego też rozpoczęto artystyczne malowanie naszej świątyni. Całość koncepcji powstała w pracowni prof. Czesława Dźwigaja z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie cały kościół jest bogato zdobiony polichromiami. Można podziwiać m.in.: panteon świętych na ścianie wieńczącej prezbiterium, polskie tarcze herbowe na łuku łączącym nawy, w kopule nad ołtarzem przedstawienie czterech Ewangelistów, w kaplicy Matki Bożej sceny z dziejów opieki Królowej Polski nad naszą Ojczyzną z Jasną Górą w tle, w kaplicy Miłosierdzia Bożego wizje pielgrzymowania z Sanktuarium Łagiewnickim w tle a nad chórem muzycznym Oko Opatrzności.

W tym czasie wykonano witraże o tematyce chrystologicznej (z prawej strony patrząc od ołtarza) oraz mariologicznej (z lewej strony).

W 2011 roku, w 1. rocznicę katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem wykonano pomnik patriotyczny Katyń – Smoleńsk dla uczczenia i podtrzymywania żywej pamięci o tych, dla których Bóg, Honor, Ojczyzna były cenniejsze niż życie.
 
Monument powstał w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, według projektu profesora Czesława Dźwigaja. Prace nad nim trwały kilka miesięcy. Swoim oryginalnym kształtem i prostotą wykonania przyciąga wzrok. Słowa zamieszczone na płycie: Polskim patriotom, ofiarom katastrofy lotniczej, których śmierć pokonała fałsz historii uświadamiając światu dramat Polaków zamordowanych bestialsko w Katyniu skłaniają do refleksji. Płyta pomnika jest w kształcie krzyża, ale może symbolizować też samolot, który wbija się w kulę ziemską.  
                         
           Pomnik patriotyczny1