Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

 

Katolickie

Stowarzyszenie

Młodzieży     

parafii św. Alebrta w Zawierciu

           

KSM

              

 


 jesteśmy organizacją, która skupia młodych katolików,  

pragnących szukać pełni życia  

w rozmowach,  

byciu razem,  

modlitwie,  

i działaniu...

 

Nikt nie jest samotną wyspą - spotykamy się na wspólnych rozmowach, dzielimy się naszym szczęściem ale i smutkiem, chcemy być blisko Boga, a przez być dla innych...

 

 

do KSM


A czy Ty jesteś samotną wyspą?


Przyjdź - zapraszamy Cię w soboty o 18.00

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - Historia

            W krótką historię parafii Św. Brata Alberta w Zawierciu od samego początku wpisuje się nieustanna troska o formację duchową wiernych. Pośród wielu bardzo istotnych płaszczyzn posługi pasterskiej kluczowego znaczenia nabiera spotkanie z Kościołem Młodych. Przez lata przestrzenią tego wyjątkowego spotkania z Dobrym Pasterzem była wspólnota Ruchu Światło Życie. Ze względu na podjęcie nowych zadań w Kościele częstochowskim przez duszpasterzy pracujących w parafii św. Brata Alberta oraz na swoistą wymianę pokoleniową nastąpiła zmiana struktur zewnętrznych z zachowaniem tej samej optyki spotkania z młodym człowiekiem.

            W roku 2006powołano do życia w tejże parafii oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Nowa wspólnota z wielką nadzieją, wiarą i miłością podjęła dzieło, które od lat było wspierane przez Księdza Proboszcza Ks. Kan. Jana Niziołka. Działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży nade wszystko opiera się na żywym fundamencie Najświętszej Ofiary. Formacja eucharystyczna zajmuje centralne miejsce wobec podejmowanych zadań i wyzwań współczesnego czasu. Księża oddelegowani do asystowania tejże wspólnocie, najpierw Ks. Artur Stopikowski, Ks. Mirosław Chrzęstek, Ks. Łukasz Połacik i obecnie Ks. Michał Korzeniec starają się o spotkanie młodego człowieka z tajemnicą Bożego Ciała, które jest życiową siłą w trudach codzienności.

          Osoby tworzące tę wyjątkową Wspólnotę Kościoła starają się nie tylko o upiększenie Liturgii, przygotowanie wieczorów patriotycznych, misteriów o bł. Janie Pawle II, ale biorą udział także w spotkaniach młodych w Częstochowie, Olsztynie iż całą Polską na Polach Lednickich. Wśród szeregu licznych wydarzeń odnaleźć można także dobrze zorganizowaną kulturę wolnego czasu, która przejawia się w wyjazdach zimowych w polskie góry, ogniskach integracyjnych i wspólnych wigiliach młodzieżowych. Ze wszech miar jednym z najistotniejszych zadań jest codzienne świadectwo modlitwy i prawidłowo uformowanej wiary w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym.

 

Członkowie obecni

1. Klaudia Kozłowska

2. Karolina Piskorz

3. Małgorzata Fabiańczyk

4. Marta Mazur

5. Karolina Ples

6. Anna Wójcik

7. Kamil Jastrząb

8. Mateusz Mazur

9. Bartosz Michalik

10. Sylwia Lubaś

11. Michał Mazur

 

m a m y   w i e l k i e   i d e a ł y   i   a m b i t n e   p l a n y ...

janxx3