Akcja Katolicka

 

 

 

 

 

 Akcja Katolicka w Polsce została powołana już w 1930 r. Biskup Teodor Kubina - pierwszy biskup diecezji częstochowskiej - był jej gorącym propagatorem. Ten pierwszy okres tworzenia Akcji Katolickiej w diecezji przerwała II wojna światowa. Po wojnie władze komunistyczne nie pozwalały na zakładanie stowarzyszeń katolickich.

W 1993 r. Ojciec Święty Jan Paweł II wezwał biskupów polskich przebywających z wizytą "Ad limina Apostolorum" do reaktywowania Akcji Katolickiej w Polsce. Rozpoczęto prace nad reaktywacją (opracowanie statutu), która ostatecznie nastąpiła 3 maja 1995 r. na Jasnej Górze. Tego samego dnia Abp Stanisław Nowak powołał Akcję Katolicką w archidiecezji częstochowskiej.

W archidiecezji częstochowskiej działa ponad 80 parafialnych oddziałów stowarzyszenia. W zakres działalności stowarzyszenia wchodzą m.in.:

• formacja chrześcijańska, w tym aktywny udział we mszy św., rekolekcje, koła biblijne;

• organizacja wypoczynku letniego i zimowego oraz turniejów sportowych dla dzieci i młodziezy;

• działalność charytatywna wśród najbardziej potrzebujących;

• integracyjne działania w parafiach, np. festyny, organizacja imprez turystycznych,

• tworzenie świetlic środowiskowych.

Co tydzień   w każdy czwartek na falach katolickiego radia Fiat (UKF 94,7) emitowana jest audycja Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej "Czyn katolicki na falach eteru". Audycja rozpoczyna się o godz. 21:45.

W 1997 r. asystentem diecezjalnym został ks. prałat Jarosław Sroka.

za: Strona DIAK Archidiecezji Częstochowskiej.

Jeśli odkryjesz w swoim sercu powołanie do bardziej aktywnego uczestnictwa w Kościele zgłoś się do oddziału Akcji Katolickiej w naszej parafii. Prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej jest pani Krystyna Lach, a asystentem kościelnym ks. Kan. Jan Niziołek.